Холдинг земи в Паничище, в областта на сухото езеро. детско-писта-2земля

suho_ezero7

Местоположение на сайта схематично е показано на снимката, свързани и потока на планирания курорт. Площта на терена дава възможност за сериозен инвестиционен проект, заобиколен от вече съществуващи хотели и необходимата инфраструктура ! Повече информация може да се намери в друг раздел на този сайт.

Местоположение райони, Можете да видите видеото на полета на птицата. (като се започне от втората минута видеото)